Glädjande Nog – Oktober 2013

Ny Teknisk förvaltning

Vi har glädjen att kunna meddela följande; Den 1:a november tillträder vår nya tekniska förvaltare, Sweax AB. Vi har valt ett lite annorlunda koncept än tidigare, vilket innebär att en vaktmästare kommer att finnas på heltid inom föreningen. Detta kommer att förbättra kvaliteten på både service och boendemiljö, det är vi övertygade om. Avtalet är på tre år med förlängning och på detta sätt vill vi åstadkomma en långsiktig förändring av området. Ambitionen vid upphandlingen har varit att vårt vackra område skall präglas av lugn och harmoni, en lisa för själen, om ni så vill, mitt i storstadsbruset. Grönskan och områdets rörelseytor skall justeras bytas och kompletteras.

Ni når Sweax enligt nedan, de kommer att hantera Felanmälningar, Jour och störningar. Inledningsvis kommer vi att ha två nummer till Sweax, detta kommer så snart leverantören av tjänsten hinner, ersättas av endast ett, så tillsvidare:

Felanmälan!
Dagtid: mellan klockan 7.00 och 16.00, måndag till fredag   08 588 399 90.
Övrig tid: 020 212 112.
Epost: brfgladjen@sweax.se
Hemsida: www.sweax.se

Dekaler etc. kommer vi att distribuera till er inom relativt kort tid, meningen är att allt skall vara på plats och rulla före jul. Bl.a. kommer all viktig information att anslås i trapphus. Vår nya boendepärm är också under produktion.

Presentation Sweax

Arne Lundbladh

Du kommer inom kort att erhålla en information från SWEAX i din brevlåda. Där kommer du att få kunskap om deras tjänster kring gräs, fönsterputsning, reparationer och ombyggnad mm. Vaktmästaren kan du kontakta direkt inom området så för han ditt ärende vidare i den mån han inte kan hjälpa dig direkt.

Presentation Vaktmästare

Vår nya Vaktmästare inom området heter ARNE Lundbladh och är en femtio plussare som bor i Norrtälje med sin familj. Han är känd för att vara glad, social och hjälpsam.

Värmesystem

I syfte att höja värmeeffekten har utbyte av styr/regler och radiator ventiler redan genomförts i en del av våra fastigheter! Vår entreprenör har i samråd med styrelsen valt att skjuta upp resterande del av detta arbete till våren eftersom ett byte av ventilerna kräver tömning av värmesystemet vilket skulle innebära stora värmeproblem för oss alla då vinterkylan börjar nalkas.

Vi vill poängtera att punktinsatser förhoppningsvis ändå kommer kunna genomföras vid behov! Alla avvikelser (om du fryser eller svettas) gällande värmen ska fortsättningsvis anmälas till vår nya tekniska förvaltare Sweax, se ovan.

Rekommendationen är att lägenhetstemperaturen skall vara mellan 20°C och 23°C samtidigt som 18°C fortfarande ligger inom den ”lagliga” komfortnivån! Anmäl gärna alla temperatur avvikelser som understiger 18°C! Vi kommer att göra allt som ligger i vår makt för en varm och skön vinter för alla våra boende!

Handdukstork

Vi vill påminna alla som har eller kommer att renovera sina badrum att man inte får ersätta elementet med vattenburen handdukstork. Detta kan vara en av orsakerna till våra värmeproblem då det ofta skapar obalans i värmesystemet.

Teknisk besiktning

I samband med bytet av teknisk förvaltare kommer vi inom en snar framtid att genomföra en ingående besiktning av samtliga lägenheter. I hyresrätter kommer vi även att besiktiga alla ytskikt och kondition på vitvarorna, mm. I bostadsrätter kommer vi enbart att besiktiga de delar som åligger föreningens ansvar som t.ex. element, ventilation, avlopp, vattenstammar, bärande väggar, etc.

Grovsoprummet

Vi arbetar med att färdigställa grovsoprummet, detta kommer snart att tas i drift. Vår nya vaktmästare kommer att sköta hantering och tömning av grovsopor och eventuella fraktioner. Vi kommer att skicka ut mer information när allt är klart, och vi ber er att fram till dess lämna era grovsopor hos Sörab.

Staket

Med början denna vecka kommer samtliga yttre staket att höjas från nuvarande 60 cm till 120 cm. I samband med detta kommer växter och buskar att klippas på ett sådant sätt att detta möjliggörs. All klippning kommer att ske i samarbete med Sweax Trädgårdsmästare. Du som har saker vid yttre staket som hindrar åtkomst, var vänlig att flytta undan detta tillfälligt. Höjning görs för att öka vårt gemensamma inbrottsskydd samt att vissa delar är trasiga. En liten förmaning, så här på slutet, från och med nytt staket är det absolut förbjudet att klättra över detta. Om vädret är med oss så skall det vara klart till jul.

Vänliga hälsningar, Styrelsen!