Glädjande Nog – Februari 2013

God fortsättning på det nya året

önskar vi i styrelsen! Nu har det återigen blivit dags för lite matnyttigt information!

VÄRMEN

Vi vill passa på att informera om att våra gamla värmecentraler är snart ett minne blått! Arbetet är i full gång och som Ni redan vet så har värmecentralen i källaren under 78-an redan bytts ut och endast små injusteringar återstår! Den andra värme centralen i källaren under 52-an planeras för utbyte vecka 6 eller 7, info om det kommer inom kort! Vi har samtidigt som ett sidoprojekt anlitat en värmeexpert för genomgång och besiktning av hela systemet. Samtliga komponenter i vårt bestånd har några år på nacken och kräver noggrann genomgång samt ev. åtgärder som planeras in efter behov. Flera av våra medlemmar och hyresgäster har hört av sig och talat om att värme effekten har blivit bättre efter utbytet av centralen, vilket förstås gläder oss i styrelsen som har brottats med problemet sedan vinterns intåg. Är det trots allt några som fortfarande har problem med värmen ber vi Er kontakta vår tekniska förvaltare Panter och anmäla felet. De kommer ut och gör en mätning, bedömning och de eventuella åtgärder som krävs. Vi är medvetna om att vår tekniska förvaltare har haft högt arbetstryck och en del problem med sina under-entreprenören, vilket i sin tur har förlängt handläggnings tider. Vi ber om överseende med detta medan styrelsen gör allt för att avhjälpa och förbättra tjänsterna från vår tekniska förvaltning!

PARKERING

Under senare tid har vi noterat markant ökning av biltrafik innanför bommarna! Vi vill återigen informera om att det råder strikt förbud mot parkering inom området! Q-park har till uppgift att rondera området regelbundet vilket kommer att resultera i många tråkiga böteslappar för de som inte respekterar parkerings förbudet! Att köra in på området är endast tillåtet för på och avlastning. För att undvika böter bör du besöka din bil var sjätte minut under på och avlastning! Även bilar som står felparkerade på parkerings platserna kommer att bötfällas! Låt oss hjälpas åt med att få ner biltrafiken inom området genom att ringa Q-park på 0771969000 och anmäla eventuella avvikelser!

TRAPPHUS

Återigen vill vi påminna om att inga saker får förvaras i trapphusen, gäller även utrymmet under trapporna. Som vi har märkt så står det en del saker kvar på vissa ställen och vi vill härmed förtydliga att allt sådant inom kort kommer att plockas bort och maganiseras, allt för att öka brandsäkerheten. Vänligen respektera uppmaningen och låt oss hjälpas åt med detta! Prata med Dina grannar och verka för en förening annars kan alla onödiga kostnader i förlängningen att drabba samtliga i form av avgiftshöjningar som påföljd! Det vore verkligen tråkigt och något som styrelsen inte välkomnar!

CONTAINER

Container kommer att var uppställd på parkeringen för grovsopor (Ej el, miljöfarligt eller byggavfall) from 8/3 tom 11/3. Vi påminner om att intervallen för container är varje månad sommartid, varannan månad vintertid (kommande datum 10-13 maj,

14-17 juni, återfinns även på hemsidan), i övrigt hänvisar vi till Sörab vid Bygg Max! Närmaste återvinningsstation finns inom gång avstånd på Stallgatan!

STYRELSEARBETE

Härigenom vill vi också informera att vi i styrelsen har en valberedning som består av några medlemmar. De har för uppgift att inför stämman ta fram ett förslag på struktur för kommande styrelse. Vid intresse av styrelse eller valberednings arbete var god och kontakta Jan Hermansen på tel. nr. 0706495140, eller via mail, jhe@waeco.se

ÖVRIGT

Sist men inte minst vill vi vänligen uppmana samtliga i vår förening, medlemmar som hyresgäster att lämna in synpunkter och ge feedback till styrelsen, både ris och ros välkomnas! Vi är måna om att ständigt förbättra oss och tar tacksamt emot allas åsikter! För att effektivt kunna hantera all information ber vi Era skicka synpunkter via mail eller skriftligt brev som lämnas in i brevlådan på utsidan av port nr. 57. Inlämning via telefon undanbes pga. begränsad möjlighet att svara under våra ordinarie arbetstider!

 

Vänliga hälsningar önskar Styrelsen!!