Nyhetsbrev Juni 2012

Hej glada grannar,

UTEMILJÖ Vi har genomfört föreningens andra gemensamma städning av den yttre miljön. Totalt c:a 20 tappra medlemmar och hyresgäster trotsade regnet och gjorde en insats. Vi hoppas att du som hade förhinder att delta även denna gång tycker resultatet blev fint. Vi har nu frivil- ligt lagt ned totalt c:a 150 timmars arbete fördelat på två tillfällen. Nästa städningstillfälle blir till hösten. Datum meddelas senare. Vi har inrättat en ”frivilliglista”(just nu c:a 12 personer) för att klippa gräset i området med föreningens fina gräsklippare. Känner du att du vill göra en in- sats 1 gång/säsong får du gärna anmäla ditt intresse till Veronika Kaptens eller Roger Bränn- mark.

HÄCKAR I dagarna blir våra fina häckar klippta. De var lite förvuxna tack vare rikligt med regn som fallit i vår. Resultatet blir riktigt bra.

TRAPPHUSEN Det står allehanda skrot i våra trapphus. En del boende använder trapphusen som extra förråd för cyklar och barnvagnar. Det är inte tillåtet och i händelse av brand blir detta MYCKET farligt för oss alla boende. Enligt brandmyndigheterna skall trapphusen vara tomma.

GRILLNING Visa hänsyn till dina grannar. Det är inte trevligt att få grillrök in i lägenheten. Grilla inte under balkongen. Flytta ut grillen ett par meter från huset!!

GROVSOPOR Nästa container kommer 31 Aug och tas bort 3 Sept. Kom ihåg!! Inget el skrot och inget miljöfarligt får kastas i containern. Åk till SÖRAB av egen kraft.

ÖVRIGT SKRÄP Sina egna fimpar tar var och en hand om så att inte fimparna hamnar på marken inom vår fastighet. Det ser otrevligt ut med fimpar överallt. Vi hjälps även åt att se till att barnen kastar sitt glasspapper(som exempel) i soptunnorna som är utplacerade i området.

Styrelsen tackar alla medlemmar och hyresgäster som anstränger sig och bidrar till att Brf Glädjen Vilunda är en attraktiv bostadsrättsförening att bo i och att många söker sig hit.

Vänliga hälsningar och en trevlig sommar på Er allesammans önskar styrelsen.

Nyhetsbrev Maj 2012

Hej alla glada grannar,

Nu har försommaren äntligen kommit. Många är ute på tomterna och fejar, planterar, myser. Barnen cyklar, åker skateboard och springer omkring med sprattel i benen. Ärligt!
Vi har genomfört föreningens första gemensamma vårstädning av den yttre miljön med större insats i vår lekpark för barn. Vi har fått många uppslag på hur vi kan göra området ännu bättre framöver. Totalt c:a 25 tappra medlemmar och hyresgäster trotsade regnet och gjorde en stark insats. Vi kom överens om att göra ett ”ryck” till strax innan midsommar. Vi hoppas att du som hade förhinder att delta tycker resultatet blev fint.

Föreningen har mottagit klagomål från ett antal boende rörande bollspel mot väggar och fönster. Det är inte tillåtet att sparka fotboll i området. Vänligen berätta detta för barnen. Om barnen leker med boll får under inga omständigheter bollen skjutas mot vägg, okontrollerat upp i luften eller skott avlossas i trappuppgången. Fotbollsplan finns i anslutning till området. Parkeringsplatsen är inte heller en lämplig plats för bollspel. Som förälder kan man ställas till svars för uppkomna kostnader i form av t.ex trasigt
fönsterglas eller annan skada på byggnaden.

Använd sunt bondförnuft så blir det bra!!

Nästa container: 8 juni (tas bort 11:e Juni)

Vänliga Hälsningar, Styrelsen.

Nyhetsbrev Mars 2012

Påskliljor

En nummertjuv har varit i farten och stulit 6-8 olika smidda portnummer. Vi har bytt ut alla skruvar till engångsskruvar och beställt ersättningssiffror till de stulna portnumren. Man slutar aldrig att förvånas!

Årets snöröjning och sandningsentreprenör kommer INTE att få uppdraget nästa säsong. Snöröjningen var okej utförd men sandningen var under all kritik.

Vilunda gymnasiets rivning är i full gång. Vi har inte upplevt nämnvärda störningar så här långt.

Stamspolningen är genomförd utan några incidenter, vilket tyder på att vårt avloppssystem är i gott funktionsdugligt skick. Filmning av avloppsstammar är beställt till den 2 april och då skall vi även mäta avloppsrörens tjocklek. Resultatet av detta kommer att delges en byggkonsult som skall räkna fram nytt år för stambyte. Styrelsen tror inte att ett stambyte är nödvändigt redan 2020.

Från och med 1 januari 2012 kommer föreningen att ersätta de boende som renoverar badrum och flyttar ut brunnen till 20 cm från väggen enligt gällande bygglagstiftning. Ersättningen är på 3500:- kronor och kräver slutbesiktning och fullständig egen dokumentation med bilder över utförd renovering. Mer information kommer att läggas upp på föreningens hemsida.

Bästa hälsningar Styrelsen brf Glädjen Vilunda 

 

Nyhetsbrev Februari 2012

Bild på frostade kvistar

Vintern anlände nu i januari (28 december var det +10 grader)

Container på gång!! Den kommer den 17 februari och flyttas den 20 februari. Kom ihåg! Inge elskrot och inget miljöfarligt avfall får kastas i containern.

VIKTIGT!! Vilundagymnasiet skall rivas och det är påbörjat. Vecka 6, 7 och 8 har Polisen skarpa spräng- och skjutövningar i lokalerna innan de rivs. Detta betyder att en hel del skott och sprängljud når oss. Det finns ingen anledning till oro när ni hör skottlossning i närområdet. Polisen har en mycket sträng planering och säkerhetspersonal på plats. Se efter barnen. Polisövning kan även förekomma nattetid vid ett eller två tillfällen. 

Vi har haft problem med värmen i huskroppen med nr. 68-71. Johansson Rör AB samt Panter Fastighetsförvaltning har jobbat hela januari med detta. Cirkulationen i systemet är ökad och värmen höjd 2 grader. Det borde lösa problemet.

Äggkastning på fönster har förekommit på minst fyra adresser vid samma tidpunkt. Kav. 89, 94, 53, 65. Det verkar troligt att någon yngre förmåga promenerat genom området och gjort sig skyldig till detta. Låt oss hålla ögonen öppna och hjälpa varandra.

Stamspolningen är näst intill klar. Några få lägenheter kvarstår . Efter spolningen kommer anlitat företag att filma vårt avlopp system för att få grepp om livslängden på systemet. Vi tror inte längre att ett stambyte i fastigheten är nödvändig 2020 och önskar få detta bekräftat av film och besiktningsman.

Parkering på området har ökat och vi har talat med Q-Park att öka sin närvaro i området. Det är förstås tillåtet att lasta och lossa med bil i området. All annan parkering kommer att bötfällas.

Avslutningsvis har vi haft ett tråkigt, mycket farligt och kostsamt tillbud i föreningen. Ungdomar har vid nyår tryckt in en smällare i radonröret hos en av våra medlemmar. Resultatet blev nästan katastrof med utryckning av brandkår, polis och en mycket olycklig otrygg granne. Kostnaden för reparationen blev ungefär 70 000:- SEK . Det är bra om vi hjälps åt att hålla koll på vem som rör sig i vårt område. Det hade varit mer rättvist om den som orsakat skadan hade fått betala för det. Föreningen hade tveklöst anmält och stämt den skyldige om vi hade haft ögonvittnen för händelsen. Vi kommer förstås se över samtliga radonanläggningar för att justera utrustningen så att detta inte upprepas.

Till sist lite gröna vårtankar. Utomhusgruppen sitter nu och planerar för föreningens första vårstädning. Var beredd med dina gröna fingrar!

Varma Hälsningar Styrelsen för BRF Glädjen 

Nyhetsbrev Augusti 2011

Hur kul är det att mötas av detta sopberg när man kommer hem efter jobbet?

ÅTERIGEN! Styrelsen tycker det är skamligt att vi har en soptipp på området kring parkeringen. Det är OLAGLIGT att ställa skräp/sopor på allmän plats. En person som ertappas med att ställa ifrån sig skräp kommer i fortsättningen att polisanmälas samt rapporteras till Väsbyhem så att de kan skicka en räkning på städningen. Sedan den 1:a Juli 2011 är straffet böter för att skräpa ned. Nu får det vara nog!
Inför helgen den 13-14:e Augusti kommer en stor container för grovsopor, trädgårdsavfall mm. att ställas på parkeringsplatsen på den vanliga platsen. Passa på att tömma ditt skräp och städa trädgården. Containern forsslas bort på måndagen den 15:e. Man får INTE kasta miljöfarligt avfall i containern, ej heller elskrot. Ni som renoverar får köra Ert byggavfall till Sörab, containern är inte till för byggsopor.
Hemsidan. Ny hemsida sjösatt, nu skall den fyllas upp med information under Augusti-September!
Vi återkommer snart med ytterligare nyhetsbrev då detta eländiga sopberg vid parkering upptagit sådant utrymme i detta brev

Bästa Hälsningar
Styrelsen