Eldningsförbud och behov av minskad vattenanvändning

Eldningsförbud råder inom Stockholms län från och med den 10 juli 2018 klockan 13.00, och varar tills vidare.

Vattenverk har en begränsad kapacitet för rening och produktion av dricksvatten och det varma vädret medförde en rekordhög vattenförbrukning. För att kunna säkerställa försörjningen under resten av sommaren behöver vi hjälpas åt att använda vattnet smart.

Mer information på Väsby Kommuns hemsida.

Kallelse till informationsmöte om individuell mätning av värme och vatten

KALLELSE

Informationsmöte gällande individuell mätning för värme och vatten.

Datum: 2017-12-06
Tid: 18:00
Plats: Kavallerigatan 78 A (Källarlokalen).

Nu är projektet för individuell mätning för värme och vatten i slutfasen och härmed kallar vi till ett informationsmöte med representanter från de entreprenörer som har varit ansvariga för projektet.

Även vi i styrelsen kommer att vara närvarande och står till förfogande för era frågor. Se bifogad bilaga för närmare information.

OBS! Detta är ett viktig möte för dig så boka den 6/12 i din kalender redan idag!

Vi kommer att bjuda på julfika.
Välkomna

Med Vänliga Hälsningar

Styrelsen

Nyhetsbrev November 2017

Element

Vi är glada att kunna meddela att vi nu närmar oss slutfasen av elementbytet i hela området, det återstår endast några få lägenheter som kommer att genomföras innan början av december.
Läs noga igenom den separata kallelsen om informationsmötet där du kommer att få möjlighet att ställa eventuella frågor.

Radonmätning

Nu är det dags för den obligatoriska radonmätningen som föreningen ska utföra enlig lag innan 31 maj 2018.
Dessa långtidsmätningar skall alltid genomföras under vintersäsongen vilket betyder att vi kommer att placera ut radondosor i alla marklägenheter och minst en lägenhet per våningsplan under januari månad 2018. Mer detaljerad information kommer innan utplacering av dosor.

Andrahandsuthyrning

Vi har tyvärr en del problem med andrahandsuthyrningar inom vårt område. tillsammans måste vi verka för att alla andrahandsuthyrningar skall vara lagliga det vill säga ett skriftlig ansökan måste lämnas in till styrelsen och invänta beslut innan någon eventuell uthyrning för ske.
Vi vill uppmana alla att hålla koll och informera styrelsen vid eventuella misstankar om olovlig andrahandsuthyrning.
Mer information och blanketter hittar ni under länken http://www.brfgladjen.se/din-lagenhet/

Se nedan urklipp ur föreningens stadgar.
12 §
En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande om styrelsen ger sitt samtycke.Bostadsrättshavare skall skriftligen hos styrelsen ansöka om samtycke till upplåtelsen. I ansökan skall anges skälet till upplåtelsen, under vilken tid den skall pågå samt till vem lägenheten skall upplåtas.Bostadsrättshavare får inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra men för föreningen eller annan medlem.

Tvättstuga

Skötsel av tvättstugan fungerar tyvärr inte tillfredsställande och i enlighet med de överenskomna regler, vilket naturligtvis är väldigt tråkigt och medför fördyrade kostnader för oss alla oavsett om vi använder tvättstugan eller inte.
Detta kan i sin tur leda till vissa konsekvenser.
En av konsekvenserna kan medföra att medlemmar som idag använder tvättstugan kommer att fråntas den möjligheten.
Tvättstugan kommer endast att erbjudas till hyresgäster vilket föreningen är skyldig till.
En annan aspekt i det hela är övergången till den individuella mätningen och den rättvisa fördelningen.
Mer information om detta kommer när beslutet är taget.
Tillsvidare gäller som tidigare.

Larm

Under hösten har vi drabbats av inbrott i källarutrymmen vilket tyvärr har drabbat även några av dem som hyr förråd i dessa utrymme.
Styrelsen har beslutat att installera larmsystem i båda husen med källare, dvs. nr: 52-54 och 78-80 vilket är genomfört och klart.
Detta innebär att all annan åverkan på dörrarna till källaren förutom TAGG kommer att starta larmet.
Detta kommer direkt till vår larmcentral och styrelsen så ni behöver inte ringa polisen om detta skulle inträffa.
Vid eventuella iakttagelse bör ni alltid kontakta styrelsen .
Vinterförvaring av cyklar
Tag kontakt med vår vaktmästare Arne så kan han hjälpa er att placera era cyklar i källaren för varm förvaring av era cyklar under vintern.

Brandrisk

Nu i jultider är det förhöjd risk för brand pga levande ljus i hemmet.
Härmed vill vi uppmana alla att ha extra uppmärksamhet och släcka alla ljus som man inte har uppsikt över. Ex: Släcka alla ljus innan man går och lägger sig , lämnar hemmet eller för övrigt inte har möjlighet att övervaka.

Hemförsäkring

För dig som äger en bostadsrätt behöver du ha en hemförsäkring som även omfattar den fasta inredningen i bostaden.Alla behöver en hemförsäkring för att kunna få hjälp och ersättning vid exempelvis brand, inbrott eller vattenskada. Bostadsrättsinnehavare har dock ett annat behov än den som hyr sitt boende – försäkring för ytskikt och fast inredning.
Därför du som är bostadsrättsinnehavare måste ha en hemförsäkring med bostadsrättstillägget som ersätter kostnaden för att reparera det skadade ytskiktet eller den fasta inredningen, som uppstått vid en skada som försäkringen gäller för. Välj tillägget Bostadsrätt när du köper hemförsäkringen.Bostadsrättstillägg ger dig som bostadsrättsinnehavare ett skydd vid skador på lägenheten vid t.ex. brand- eller vattenskada.

Ha en trevlig julhelg

Med Vänliga Hälsningar

Styrelsen

Glädjande Nog – Juli 2017

Nyhetsbrev 2017 Glädjande Nog Juli (pdf-format)

Styrelse Brf Glädjen 2017


Styrelse som valdes vid stämman 2017 består av följande personer:
Chiman Nader Ahmadi
Emina Qundos
Eva Strömdahl
Arne Lundblad
Olena Duganoff
Kontaktuppgifter till föreningen
Mail:info@brfgladjen.se
Brev:Postlåda Finns utanför tvättstugan, på Kavallerigatan 78.
Felanmälan: felanmalan@brfgladjen.se
Telefon: Arne 073-057 44 00

Utemiljö

Ni som har nyttjanderätt till trädgård är ansvariga för att underhålla och sköta den vilket innebär att ni ska klippa gräs, rensa rabatter för en trivsam utemiljö.
Träd får under inga som helst omständigheter kapas ned. De får beskäras om ni har nödvändig kunskap.
Minsta tveksamhet; Kontakta styrelsen!

Grillning

Nu i grilltider är det oerhört viktigt att visa sina grannar hänsyn vid val av grillplats. Kolgrillar ska placeras i trädgården så långt från husen som möjligt. Gasolgrillar är ett bättre alternativ då de inte ryker på samma sätt, dessa kan man vara mer flexibel med. Ni som bor på andra våningen får enbart använda elgrill på balkongen

Renoveringar

Innan någon form av renovering i lägenheten påbörjas är man skyldig att ansöka om lov hos styrelsen och få ansökan beviljad innan arbeten får påbörjas!
Särskilda villkor gäller vid renovering av badrum och våtutrymmen! Dessa villkor är lagreglerade och måste därmed beaktas!
Hantverkaren måste alltid kunna uppvisa för styrelsen giltiga försäkringar, ett rent f-skattebevis samt ett våtrumscertifikat om det gäller badrum. Dessa ska delges styrelsen INNAN arbetet får påbörjas.
Uppfyller man inte dessa regler kan det i förlängningen innebära att arbetet inte godkänns efter besiktning och man riskerar massa extra kostnader för återställning! Skulle en vattenskada uppkomma efter en bristfällig renovering kommer det heller inte att täckas av någon försäkring vilket kan bli en dyr historia för en enskild medlem, så gör rätt från början och låt oss agera tillsammans och hjälpas åt för en bra och trygg boendemiljö!
Kontakta styrelsen:info@brfgladjen.se

Under pågående renovering måste hänsyn tas under kvällar och helger så att inga grannar störs.

Ytterdörrarna

Vi vill uppmana samtliga boende att hantera våra portar med aktsamhet!

Lägg taggen mot avläsnings brickan, invänta klickljudet och sedan öppna porten! Slit inte i dörren för tidigt!

Detta gör att låskistan kan hamna i fel läge och slitas ut i förtid vilket innebär onödiga kostnader för föreningen! Det är absolut förbjudet att ställa upp dörren, det finns inga giltiga skäl till det! Kontakta istället vår vaktmästare för kvittering av nya taggar!

Lekparken och Papperskorgar

Det är Absolut förbjudet att spela fotboll vid lekparken.
Vid grillning i lekparken ta med dig dina sopor och släng det i soprummet.
Papperskorgar på området och lekparken samt ute på cykelleden är inte till för dina personliga hushållssopor.

Hemförsäkring

För dig som äger en bostadsrätt behöver du ha en hemförsäkring som även omfattar den fasta inredningen i bostaden.

Alla behöver en hemförsäkring för att kunna få hjälp och ersättning vid exempelvis brand, inbrott eller vattenskada. Bostadsrättsinnehavare har dock ett annat behov än den som hyr sitt boende – försäkring för ytskikt och fast inredning.
Därför du som är bostadsrättsinnehavare måste ha en hemförsäkring med bostadsrättstillägget som ersätter kostnaden för att reparera det skadade ytskiktet eller den fasta inredningen, som uppstått vid en skada som försäkringen gäller för. Välj tillägget Bostadsrätt när du köper hemförsäkringen.
Bostadsrättstillägg ger dig som bostadsrättsinnehavare ett skydd vid skador på lägenheten vid t.ex. brand- eller vattenskada.

OBS!!

Förändringen gäller följande:
Från nuvarande kollektiv tecknad bostadsrättstillägg för samtliga medlemmar, ska alla teckna en egen bostadsrättstillägg genom sin hemförsäkring.
Denna förändring kommer som en nödvändig åtgärd på grund av fördyrade kostnader för föreningen.
Detta tillägg för dig som privatperson kostar inte många kronor extra samtidigt som självrisken är betydlig lägre än för föreningen som i dagsläge är ca: 44 000:- kr för varje enskilt skadeärende.

Släpkärra

Föreningen har tillgång till släpkärra.Kontakta Arne om ni har behov att slänga grovsopor (ej byggavfall), sa ställer han det utanför eller nära er på gården.

Förråd

Det finns ett ledigt förråd för uthyrning i källaren 52:an.Vid intresse så kontakta Arne.

Vänliga Hälsningar Styrelsen