Eldningsförbud och behov av minskad vattenanvändning

Eldningsförbud råder inom Stockholms län från och med den 10 juli 2018 klockan 13.00, och varar tills vidare.

Vattenverk har en begränsad kapacitet för rening och produktion av dricksvatten och det varma vädret medförde en rekordhög vattenförbrukning. För att kunna säkerställa försörjningen under resten av sommaren behöver vi hjälpas åt att använda vattnet smart.

Mer information på Väsby Kommuns hemsida.

Kallelse till informationsmöte om individuell mätning av värme och vatten

KALLELSE

Informationsmöte gällande individuell mätning för värme och vatten.

Datum: 2017-12-06
Tid: 18:00
Plats: Kavallerigatan 78 A (Källarlokalen).

Nu är projektet för individuell mätning för värme och vatten i slutfasen och härmed kallar vi till ett informationsmöte med representanter från de entreprenörer som har varit ansvariga för projektet.

Även vi i styrelsen kommer att vara närvarande och står till förfogande för era frågor. Se bifogad bilaga för närmare information.

OBS! Detta är ett viktig möte för dig så boka den 6/12 i din kalender redan idag!

Vi kommer att bjuda på julfika.
Välkomna

Med Vänliga Hälsningar

Styrelsen

Nyhetsbrev November 2017

Element

Vi är glada att kunna meddela att vi nu närmar oss slutfasen av elementbytet i hela området, det återstår endast några få lägenheter som kommer att genomföras innan början av december.
Läs noga igenom den separata kallelsen om informationsmötet där du kommer att få möjlighet att ställa eventuella frågor.

Radonmätning

Nu är det dags för den obligatoriska radonmätningen som föreningen ska utföra enlig lag innan 31 maj 2018.
Dessa långtidsmätningar skall alltid genomföras under vintersäsongen vilket betyder att vi kommer att placera ut radondosor i alla marklägenheter och minst en lägenhet per våningsplan under januari månad 2018. Mer detaljerad information kommer innan utplacering av dosor.

Andrahandsuthyrning

Vi har tyvärr en del problem med andrahandsuthyrningar inom vårt område. tillsammans måste vi verka för att alla andrahandsuthyrningar skall vara lagliga det vill säga ett skriftlig ansökan måste lämnas in till styrelsen och invänta beslut innan någon eventuell uthyrning för ske.
Vi vill uppmana alla att hålla koll och informera styrelsen vid eventuella misstankar om olovlig andrahandsuthyrning.
Mer information och blanketter hittar ni under länken http://www.brfgladjen.se/din-lagenhet/

Se nedan urklipp ur föreningens stadgar.
12 §
En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande om styrelsen ger sitt samtycke.Bostadsrättshavare skall skriftligen hos styrelsen ansöka om samtycke till upplåtelsen. I ansökan skall anges skälet till upplåtelsen, under vilken tid den skall pågå samt till vem lägenheten skall upplåtas.Bostadsrättshavare får inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra men för föreningen eller annan medlem.

Tvättstuga

Skötsel av tvättstugan fungerar tyvärr inte tillfredsställande och i enlighet med de överenskomna regler, vilket naturligtvis är väldigt tråkigt och medför fördyrade kostnader för oss alla oavsett om vi använder tvättstugan eller inte.
Detta kan i sin tur leda till vissa konsekvenser.
En av konsekvenserna kan medföra att medlemmar som idag använder tvättstugan kommer att fråntas den möjligheten.
Tvättstugan kommer endast att erbjudas till hyresgäster vilket föreningen är skyldig till.
En annan aspekt i det hela är övergången till den individuella mätningen och den rättvisa fördelningen.
Mer information om detta kommer när beslutet är taget.
Tillsvidare gäller som tidigare.

Larm

Under hösten har vi drabbats av inbrott i källarutrymmen vilket tyvärr har drabbat även några av dem som hyr förråd i dessa utrymme.
Styrelsen har beslutat att installera larmsystem i båda husen med källare, dvs. nr: 52-54 och 78-80 vilket är genomfört och klart.
Detta innebär att all annan åverkan på dörrarna till källaren förutom TAGG kommer att starta larmet.
Detta kommer direkt till vår larmcentral och styrelsen så ni behöver inte ringa polisen om detta skulle inträffa.
Vid eventuella iakttagelse bör ni alltid kontakta styrelsen .
Vinterförvaring av cyklar
Tag kontakt med vår vaktmästare Arne så kan han hjälpa er att placera era cyklar i källaren för varm förvaring av era cyklar under vintern.

Brandrisk

Nu i jultider är det förhöjd risk för brand pga levande ljus i hemmet.
Härmed vill vi uppmana alla att ha extra uppmärksamhet och släcka alla ljus som man inte har uppsikt över. Ex: Släcka alla ljus innan man går och lägger sig , lämnar hemmet eller för övrigt inte har möjlighet att övervaka.

Hemförsäkring

För dig som äger en bostadsrätt behöver du ha en hemförsäkring som även omfattar den fasta inredningen i bostaden.Alla behöver en hemförsäkring för att kunna få hjälp och ersättning vid exempelvis brand, inbrott eller vattenskada. Bostadsrättsinnehavare har dock ett annat behov än den som hyr sitt boende – försäkring för ytskikt och fast inredning.
Därför du som är bostadsrättsinnehavare måste ha en hemförsäkring med bostadsrättstillägget som ersätter kostnaden för att reparera det skadade ytskiktet eller den fasta inredningen, som uppstått vid en skada som försäkringen gäller för. Välj tillägget Bostadsrätt när du köper hemförsäkringen.Bostadsrättstillägg ger dig som bostadsrättsinnehavare ett skydd vid skador på lägenheten vid t.ex. brand- eller vattenskada.

Ha en trevlig julhelg

Med Vänliga Hälsningar

Styrelsen

Glädjande Nog – Januari 2015

Container för grovsopor

Föreningen har en lördag i kvartalet en container för grovsopor på plats, den är placerad vid Kavallerigatan 80. Några saker man INTE får slänga i den är byggavfall, vitvaror, elektriska apparater med batteri eller sladd, miljöfarligt gods alla dessa saker får ni själva transportera till SÖRAB. Hushållssopor lämnas som normalt i soprummet.

Containern finns på plats lördagen den 17 januari mellan klockan 09:00 och 16:00.

Bredbandsbolaget

Vi har fått frågor om varför Bredbandsbolaget inte har skickat ut inloggningsuppgifter till bredbandsuppkopplingen. Vi vill påminna om att ni själva måste kontakta Bredbandsbolaget för att aktivera anslutningen. När ni gjort detta skickar de ut utrustning och de uppgifter som behövs för att komma igång med uppkopplingen. Bredbandsbolaget kontaktas på 0770-777 000.

Vänliga hälsningar önskar Styrelsen!!