Informationsbrev till medlem/hyresgäst – nytt om avisering

Föreningens ekonomiska förvaltare, Rådrum, lanserar under hösten en ny plattform med efterfrågade funktioner, flera förbättringar och förenklingar för både oss i styrelsen och er medlemmar.

Nytt bankgironummer
Vi vill uppmärksamma er på att bostadsrättsföreningen från och med avin för oktober har ett nytt bankgironummer och det är därför viktigt att du betalar in avgiften/hyran på det bankgironummer som finns angivet på avin. Om du brukar få månadsavier så kommer aviseringen från och med oktober ske månadsvis (dvs avierna för oktober kommer att skickas ut i september, avierna för november skickas ut i oktober osv). Om du brukar få en kvartalsavi så kommer du att få det även fortsättningsvis.

Betalning med autogiro
Du som har autogirodragning av avgiften/hyran sedan tidigare behöver avsluta den befintliga dragningen genom att kontakta din bank. Den första avin som skickas till er kommer att vara en vanlig avi som behöver betalas manuellt.

Alternativa aviserings- och betalningssätt
Avin för oktobers avgift/hyra kommer att vara en pappersfaktura som betalas manuellt. Därefter finns möjlighet att välja att få avierna via:

 • e-post
 • e-faktura
 • pappersfaktura
 • autogiro
  • Uppgift om hur aviseringssätt ändras kommer att finnas på avin som skickas ut i mitten på september.

   För frågor gällande din avi/betalning kan du kontakta Rådrum på följande sätt:

   E-post: info@radrum.se
   Telefon: 08-34 30 13, vardagar 09.00 – 12.00

   Vänliga hälsningar
   Styrelsen

   Eldningsförbud och behov av minskad vattenanvändning

   Eldningsförbud råder inom Stockholms län från och med den 10 juli 2018 klockan 13.00, och varar tills vidare.

   Vattenverk har en begränsad kapacitet för rening och produktion av dricksvatten och det varma vädret medförde en rekordhög vattenförbrukning. För att kunna säkerställa försörjningen under resten av sommaren behöver vi hjälpas åt att använda vattnet smart.

   Mer information på Väsby Kommuns hemsida.

   Kallelse till informationsmöte om individuell mätning av värme och vatten

   KALLELSE

   Informationsmöte gällande individuell mätning för värme och vatten.

   Datum: 2017-12-06
   Tid: 18:00
   Plats: Kavallerigatan 78 A (Källarlokalen).

   Nu är projektet för individuell mätning för värme och vatten i slutfasen och härmed kallar vi till ett informationsmöte med representanter från de entreprenörer som har varit ansvariga för projektet.

   Även vi i styrelsen kommer att vara närvarande och står till förfogande för era frågor. Se bifogad bilaga för närmare information.

   OBS! Detta är ett viktig möte för dig så boka den 6/12 i din kalender redan idag!

   Vi kommer att bjuda på julfika.
   Välkomna

   Med Vänliga Hälsningar

   Styrelsen

   Nyhetsbrev November 2017

   Element

   Vi är glada att kunna meddela att vi nu närmar oss slutfasen av elementbytet i hela området, det återstår endast några få lägenheter som kommer att genomföras innan början av december.
   Läs noga igenom den separata kallelsen om informationsmötet där du kommer att få möjlighet att ställa eventuella frågor.

   Radonmätning

   Nu är det dags för den obligatoriska radonmätningen som föreningen ska utföra enlig lag innan 31 maj 2018.
   Dessa långtidsmätningar skall alltid genomföras under vintersäsongen vilket betyder att vi kommer att placera ut radondosor i alla marklägenheter och minst en lägenhet per våningsplan under januari månad 2018. Mer detaljerad information kommer innan utplacering av dosor.

   Andrahandsuthyrning

   Vi har tyvärr en del problem med andrahandsuthyrningar inom vårt område. tillsammans måste vi verka för att alla andrahandsuthyrningar skall vara lagliga det vill säga ett skriftlig ansökan måste lämnas in till styrelsen och invänta beslut innan någon eventuell uthyrning för ske.
   Vi vill uppmana alla att hålla koll och informera styrelsen vid eventuella misstankar om olovlig andrahandsuthyrning.
   Mer information och blanketter hittar ni under länken http://www.brfgladjen.se/din-lagenhet/

   Se nedan urklipp ur föreningens stadgar.
   12 §
   En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande om styrelsen ger sitt samtycke.Bostadsrättshavare skall skriftligen hos styrelsen ansöka om samtycke till upplåtelsen. I ansökan skall anges skälet till upplåtelsen, under vilken tid den skall pågå samt till vem lägenheten skall upplåtas.Bostadsrättshavare får inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra men för föreningen eller annan medlem.

   Tvättstuga

   Skötsel av tvättstugan fungerar tyvärr inte tillfredsställande och i enlighet med de överenskomna regler, vilket naturligtvis är väldigt tråkigt och medför fördyrade kostnader för oss alla oavsett om vi använder tvättstugan eller inte.
   Detta kan i sin tur leda till vissa konsekvenser.
   En av konsekvenserna kan medföra att medlemmar som idag använder tvättstugan kommer att fråntas den möjligheten.
   Tvättstugan kommer endast att erbjudas till hyresgäster vilket föreningen är skyldig till.
   En annan aspekt i det hela är övergången till den individuella mätningen och den rättvisa fördelningen.
   Mer information om detta kommer när beslutet är taget.
   Tillsvidare gäller som tidigare.

   Larm

   Under hösten har vi drabbats av inbrott i källarutrymmen vilket tyvärr har drabbat även några av dem som hyr förråd i dessa utrymme.
   Styrelsen har beslutat att installera larmsystem i båda husen med källare, dvs. nr: 52-54 och 78-80 vilket är genomfört och klart.
   Detta innebär att all annan åverkan på dörrarna till källaren förutom TAGG kommer att starta larmet.
   Detta kommer direkt till vår larmcentral och styrelsen så ni behöver inte ringa polisen om detta skulle inträffa.
   Vid eventuella iakttagelse bör ni alltid kontakta styrelsen .
   Vinterförvaring av cyklar
   Tag kontakt med vår vaktmästare Arne så kan han hjälpa er att placera era cyklar i källaren för varm förvaring av era cyklar under vintern.

   Brandrisk

   Nu i jultider är det förhöjd risk för brand pga levande ljus i hemmet.
   Härmed vill vi uppmana alla att ha extra uppmärksamhet och släcka alla ljus som man inte har uppsikt över. Ex: Släcka alla ljus innan man går och lägger sig , lämnar hemmet eller för övrigt inte har möjlighet att övervaka.

   Hemförsäkring

   För dig som äger en bostadsrätt behöver du ha en hemförsäkring som även omfattar den fasta inredningen i bostaden.Alla behöver en hemförsäkring för att kunna få hjälp och ersättning vid exempelvis brand, inbrott eller vattenskada. Bostadsrättsinnehavare har dock ett annat behov än den som hyr sitt boende – försäkring för ytskikt och fast inredning.
   Därför du som är bostadsrättsinnehavare måste ha en hemförsäkring med bostadsrättstillägget som ersätter kostnaden för att reparera det skadade ytskiktet eller den fasta inredningen, som uppstått vid en skada som försäkringen gäller för. Välj tillägget Bostadsrätt när du köper hemförsäkringen.Bostadsrättstillägg ger dig som bostadsrättsinnehavare ett skydd vid skador på lägenheten vid t.ex. brand- eller vattenskada.

   Ha en trevlig julhelg

   Med Vänliga Hälsningar

   Styrelsen