Gällande vattenläckan utanför hus 52 och 66

Det har nog inte undgått många att en vattenledning utanför hus 52 och 66 sprack i helgen. Ledningen stängdes av för att stoppa läckan och kommer att repareras. Tills dess att den reparerats tillhandahåller kommunen vatten via brandpost till de berörda husen. Trycket på detta vatten är tyvärr inte lika högt som vattnet vanligtvis har via ledningarna. Tack för er förståelse!

Informationsblad angående individuell debitering av olika energislag (IMD)

Vi i styrelsen har under lång tid fått in klagomål från olika medlemmar om att debiteringarna av kall- och varmvatten samt fjärrvärme sammantaget har höjt boendekostnaden jämfört med när föreningen tillämpade en fast debitering, som inkluderade dessa förbrukningar, per lägenhet. Vi har tagit till oss dessa klagomål och under sommaren genomfört ett antal analyser för att hitta var eventuella fel kan ligga gömda. Vi har nu kommit så långt att vi kan börja vidta ett antal åtgärder för att korrigera de olägenheter som systemet orsakat våra medlemmar.

Läs om åtgärderna i detta infoblad.

Nybyggnation inom Fyrklöverprojektet

På begäran av Upplands Väsby kommun skickar vi härmed ut information om framtida planer om nybyggnation inom Fyrklöverprojektet i anslutning till vår bostadsrättsförening.

Detta kommer i sin tur påverka parkeringsmöjligheter i vår förening. Med anledning av detta skickar kommunen detaljerad information om framtida planer och hur det kommer påverka parkeringsmöjligheterna för boende i både vår och våra grannföreningar.

Vänligen läs informationen här.

Infoblad Juli 2019

Trädgårdar / Uteplatser

Vi har under januari månad informerat om besiktning av uteplatser som nu är klart och har mynnat ut i två godkända varianter på altan utbyggnad/ombyggnad med tillhörande regler.

Var god läs noga vad som gäller och glöm inte att dessa ombyggnationer är bygglovspliktiga och kräver bygglovs ansökan hos kommunen som var och en av oss själva ansvarar för.

Alla som har byggt utan godkännande och bygglov kommer att kontaktas av styrelsen i början på augusti för vidare åtgärd.

Beträffande redskapsbod/ friggebod gäller följande regler. Totalytan får ej överskrida 4 kvm och maximal höjd/nockhöjd 2,30 m. det ska målas i vit färg!

Friggebod som placeras närmare gräns mot gata eller allmän plats än 4,5 meter kräver alltid bygglov. Kommunen som förvaltar gatan eller platsen anses nämligen inte vara en sådan granne som kan lämna ett medgivande till placeringen. Detta innebär att man måste hämta medgivande från sina grannar, Grannemedgivande Intyg skickas med i detta brev men finns även att hitta på föreningens hemsida.

Friggebod som stod 31,2 m från bostadshuset ansågs inte stå i dess omedelbara närhet och ansågs därför kräva bygglov.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen i Brf. Glädjen Vilunda

2019-07